นโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใช้บริการหรือติดต่อ บริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด (PT&T) และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ยังอาจรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ ของเรา คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ร้องขอ แต่หากคุณเลือกไม่ระบุข้อมูลคุณจะไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราได้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทข้อมูลส่วนตัวที่ PT&T อาจเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กับผลิตภัณฑ์ Logocheque

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อท่านใช้บริการ PT&T ความปลอดภัยและการคุ้มครองรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคล เราจึงขอสรุปใจความสำคัญดังนี้

เมื่อคุณสมัครสมาชิก, ซื้อผลิตภัณฑ์, ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์, อัพเดตซอฟต์แวร์, ติดต่อเรารวมถึงทางโซเชียลมีเดีย หรือ เข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภท ซึ่งรวมถึงชื่อ, ที่อยู่ไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ, รหัสของเครื่อง, ที่อยู่ IP, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ข้อมูลบัตรเครดิต,ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณในกรณีติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในโนบายความเป็นส่วนตัว โดยได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่ PT&T ต้องปฏิบัติตาม เพื่อประสิทธิภาพของสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์สำคัญของคุณ หรือเมื่อเราได้ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายต่อ PT&T หรือต่อบุคคลภายนอกที่อาจจำเป็นต้องเป็นผู้รับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้นช่วยให้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ PT&T การอัพเดตซอฟต์แวร์ และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้คุณทราบได้ หากคุณไม่ประสงค์จะอยู่ในรายชื่อผู้รับอีกเมลของเรา คุณสามารถขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้ด้วยการอัพเดตการตั้งค่าของคุณ

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

เว็บไซต์ Logocheque บริการออนไลน์ แอปพลิเคชันแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ, ข้อความอีเมล และโฆษณาต่าง ๆ อาจใช้ “คุกกี้” เพื่อจดจำข้อมูลส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ บริการออนไลน์ เพื่อให้การใช้งานมีความสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่เราทราบชื่อของคุณจะทำให้เราสามารถทักทายคุณได้ในครั้งต่อไปที่คุณเข้ามายัง Logocheque ๆ

หากคุณต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ ในขณะที่กำลังใช้เว็บเบราเซอร์ Safari ให้เข้าไปที่ส่วนการตั้งค่าของ safari จากนั้นไปที่หน้าต่างความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy เพื่อตั้งค่าตามที่ต้องการ หากเป็นอุปกรณ์พกพาของ Apple ให้ไปที่ “การตั้งค่า” จากนั้นไปที่ Safari แล้วเลื่อนลงมายัง “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” จากนั้นแตะ “ปิดกั้นคุกกี้” เพื่อตั้งค่าตามที่ต้องการ สำหรับ เบราเซอร์อื่น ๆ ให้ตรวจสอบวิธีปิดการใช้งานคุกกี้กับผู้ให้บริการของคุณ ทั้งนี้โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ ของ Logocheque จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อปิดใช้งานคุกกี้ ๆ

คำมั่นสัญญาของบริษัทเราต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับความปลอดภัย เราได้แจ้งให้พนักงานของ PT&T รับทราบเกี่ยวกับแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา และบังคับใช้มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดภายในบริษัท