โปรแกรมพิมพ์เช็ค : Logo
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : หน้าหลัก
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : เกี่ยวกับเรา
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ลูกค้า
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : การบริการ
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : วิธีการสั่งซื้อ
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ติดต่อเรา
Call Center โทร: 0-2933-9301 (10 lines) แฟกซ์: 0-2539-1113 สายด่วน: 081-812-0245 วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
  เมนู | Menu
  โปรแกรมพิมพ์เช็คและโลโก้
  แนวทางใหม่ในการสร้าง Brand
  คุณสมบัติโปรแกรม
  ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม
  ตัวอย่างรายงาน
  ตัวอย่างธนาคารที่เลือกได้
  ตัวอย่างเช็ค
  สกุลเงิน
 • วิธีการใส่เช็คในเครื่องปริ้นเตอร์
  สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
  ตัวอย่างลูกค้า
  Video สาธิตการติดตั้งโปรแกรม
  สั่งซื้อสินค้าและบริการ
  เวอร์ชั่นโปรแกรมพิมพ์เช็ค
 • Standard Edition
 • Professional Edition
 • Professional for Lan Edition
  ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : windows XPโปรแกรมพิมพ์เช็ค : windows Vistaโปรแกรมพิมพ์เช็ค : windows 7
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : แจ้งยกเลิกตราประทับ
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : แจ้งข้อมูลให้เข้าแนะนำทดลองการใช้งาน
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : โลโก้เช็ค
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : เช็คดีต้องมีแบรนด์
  โปรแกรมพิมพ์เช็ค และ โลโก้ [ Cheque and Logo Printing Program ]
      โปรแกรม พิมพ์เช็ค และโลโก้ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น สำหรับงานพิมพ์การสั่งจ่ายเช็ค ธนาคาร ช่วยลดปัญหาการผิดพลาดของการเขียนเช็ค อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการเขียนเช็ค ด้วย และที่สำคัญ ท่านสามารถพิมพ์โลโก้ลงบนเช็คได้ด้วย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อม ทั้งภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ดูสวยงามเป็นระเบียบ โปรแกรมอย่างง่ายๆ ไม่ต้องเชื่อมโยง กับระบบ อื่นให้ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีระบบการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจน จัดทำรายงาน สรุป ข้อมูล ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วนสามารถใช้งานกับ เครื่องพิมพ์ ทุกยี่ห้อที่พิมพ์ด้วยระบบ Windows สามารถเลือกภาษาไทยทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ มีระบบป้องกันการโกงได้อย่างเด็ดขาดเพราะมี Username และ Password
  ทำไมต้องใช้โปรแกรมพิมพ์เช็ค และ โลโก
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สั่งจ่ายได้ง่ายและรวดเร็ว พิมพ์โลโก้ หรือ เครื่องหมายการค้า 4 สี และขาวดำ ได้อย่างสวยงาม
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งภาพลักษณ์โดดเด่น
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค มีระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการบริหาร
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค ลดความผิดพลาดระหว่างตัวเลขและตัวอักษรบนเช็ค ซึ่งมีประมาณ 3.9 % ของระบบ ธนาคารไทย
  • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถแก้ปัญหางานที่ซ้ำซ้อนของโปรแกรม โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลผู้สั่งจ่ายซ้ำ สามารถเลือก ใช้ได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ
  • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถดูรายงานการจ่ายเช็คได้หลายรูปแบบ เช่น รายงานตามบริษัท ที่สั่งจ่าย, รายงาน การสั่งจ่ายตามช่วงวันที่, รายงานแยกค่าใช้จ่ายเฉพารายการ เป็นต้น
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถโฆษณาเครื่องหมายการค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • โปรแกรมพิมพ์เช็คมีระบบอัตโนมัติของการพิมพ์จำนวนตัวเลข และตัวอักษรจะปรากฏอัตโนมัติ ไม่ต้องพิมพ์ ตัวอักษรทั้ง ไทย/อังกฤษ
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถพิมพ์เครื่องหมายการค้าปรากฏบนเช็ค เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถประหยัดเวลา ประหยัดบุคลากร เพราะใช้เทคโนโลยีให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถทำให้ท่านวางแผนทางการเงินไว้ล่างหน้า
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค มีระบบ Login User Name & Password สามารถป้องกันการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลของผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน
more...
   HSBC ตีจากลอนดอนสำนักงานใหญ่คืนสู่ฮ่องกง
   ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)
   สถานะธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2554
   สถานะธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
   รายชื่อธนาคารในประเทศไทย
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้โปรแกรม

วุฒิ-ศักดิ์คลีนิก
โครงการหลวง เขาช่องเนเจอร์กิฟ
Kito
 

 สินค้าของลูกค้าชั้นนำที่ใช้บริการ Logocheque
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KAO  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : แอคแทค  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : Biore Men โปรแกรมพิมพ์เช็ค : laurier  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : feather  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : biore  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : liese  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : มาจิคลีน  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ไฮเตอร์  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ไฮเตอร์-คัลเลอร์  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : essential  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ASIENCE    โปรแกรมพิมพ์เช็ค : BJC  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : cellox  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : zilk  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : dion  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : belle  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : Tasto  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ไบตี้  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ปาร์ตี้  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : แคมปัส  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : โดโซะ    โปรแกรมพิมพ์เช็ค : Media  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ecommerce  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : การเงินการธนาคาร  โปรแกรมพิมพ์เช็ค :gournet  โปรแกรมพิมพ์เช็ค :kitchen  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : money-biz  โปรแกรมพิมพ์เช็ค :money-daily  โปรแกรมพิมพ์เช็ค :money-delivery  โปรแกรมพิมพ์เช็ค :money-Expro    โปรแกรมพิมพ์เช็ค :Pepsico  โปรแกรมพิมพ์เช็ค :Pepsi  โปรแกรมพิมพ์เช็ค :PepsiMax  โปรแกรมพิมพ์เช็ค :Pepsi Diet  โปรแกรมพิมพ์เช็ค :7up  โปรแกรมพิมพ์เช็ค :mirinda  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : เลย์  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ตะวัน  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ทวิสตี้  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ชีโตส  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ตะวัน    โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KITO  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KITO  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KITO  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KITO  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KITO  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KITO  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KITO  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KITO  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KITO  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KITO  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KITO  โปรแกรมพิมพ์เช็ค : KITO  
บริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด
Office : 1632-1634 หมู่11 ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : (02)933-9301-5(อัตโนมัติ 10 สาย), (02)514-8084
Fax : (02)539-1113, (02)933-9338
E-mail : software@ptt.co.th แผนที่บริษัท : คลิ๊กที่นี่ comment
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : DBD Verified
โปรแกรมพิมพ์เช็ค : ยินดีต้อนรับบัตรเครดิต
  เว็บในเครือบริษัทฯ: www.ptt.co.th Pacific Telecommunication & Telephone co.,Ltd. บริการ ติดตั้ง ตู้สาขาโทรศัพท์ Forth, Panasonic, NEC, Intro, อินเตอร์เน็ต   สำหรับอพาร์ทเม้นท์, กล้องวงจรปิด, CCTV, เครื่องแฟกซ์ panasonic, Voice phone, คีย์การ์ด, Line Mobile, เครื่องสแกนอ่านนามบัตร , www.mesati.com
เลขหมายการค้าจดทะเบียนระบบอีคอมเมิร์ช [ 0105534036086 ]
Copyright 2003-2008 by LOGOCHEQUE.COM All right reserved.